Είδος : Cafe-Fast Food

Κανάλια : DIGEA

Περιοχή : Καλλιθέα

Διεύθυνση : Ματζαγριωτάκη 105

Τηλ: 215 5055204

POINT