Είδος : Cafe-Bar

Κανάλια : NOVA

Περιοχή : Αγ. Παρασκευή

Διεύθυνση : Αγίου Ιωάννου 12

Τηλ: 210 6391836

Ευοί Ευάν