Είδος : CAFE-ΠΡΟΠΟ

Κανάλια : NOVA-OTE-CANAL+

                 -sky SPORT

Περιοχή :  Μοναστηράκι

Διεύθυνση : Αθηνάς 33

Τηλ: 2103233722

 

Bet Cafe